פיתוח מיומנויות וכישורים בגיל הרך

בהרצאה נלמד כיצד ניתן לעודד ולפתח כישורים אישיים וחברתיים הכוללים חשיבה עצמאית ופיתוח סקרנות, דחיית סיפוקים, שיתוף פעולה, טיפוח יצירתיות, מיומנויות שיח והבעת עמדה, קבלת סמכות ומרות, יצירת קשרים והשתלבות בחברה.

למי ההרצאה מיועדת?

הורים לילדי הגן המעוניינים בכלים מעשיים לפיתוח כישורים אישיים וחברתיים הנחוצים לילדים בגילאים אלו.