קורס הכשרה חדשני למורים ביבנה, פברואר 2017

עשרות מורים ביבנה סיימו את קורס ההכשרה החדשני "גישור  בחינוך". קורס ההכשרה התקיים במסגרת תוכנית "גשור-דיאלוג אחר".