מנהיגות מגשרת בבית ספר בן צבי ברמלה

העתיד שייך לצעירים. מרגש במיוחד היה לצפות מיד עם סיום הטקס, כיצד יישמו המגשרים הצעירים את התכנים והמיומנויות שלמדו, והובילו את תלמידי כיתות א'-ג', הלומדים בבית ספרם, תהליך של גישור ויישוב סכסוכים מקצועי ויצירתי, החל משלב זיהוי הבעיה ועד לשלב הפתרונות ע"פ תפיסת ה- win-win .